energyfits.lt@gmail.com

SALYGOS IR TAISYKLĖS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau Taisyklės), yra šalims privalomas teisinis dokumentas nusakantis Pirkėjo (toliau Pirkėjas) ir Pardavėjo (toliau Pardavėjas) teises bei pareigas, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitus su prekių pirkimu – pardavimu energyzone.lt elektroninėje parduotuvėje susijusius aspektus.
Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti arba papildyti šias Taisykles.
2. PREKIŲ ĮSIGIJIMAS ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJĖ
2.1. Išsirinkite prekes, įdėkite jas į krepšelį bei spauskite “Pirkti”.
2.2. Užsiregistruokite arba apsipirkite kaip svečias.
2.3. Užpildykite arba patvirtinkite savo kontaktinius duomenis.
2.4. Pasirinkite Jums priimtiną pristatymo bei apmokėjimo būdą.

2.5. Pažymėkite varnelę ,,Aš perskaičiau ir sutinku su parduotuvės taisyklėmis“
2.6. Patikrinkite ar užsakymas bei kontaktinė informacija yra teisingi ir patvirtinkite užsakymą.
3. PREKIŲ KAINOS, TERMINAI IR ATSISKAITYMO BŪDAI
3.1. Prekių kainos nurodytos litais ir eurais.
3.2. Energyzone.lt elektroninė parduotuvė turi teisę be perspėjimo pakeisti elektroninėje parduotuvėje parduodamų produktų kainas.
3.3. Galimi šie atsiskaitymo būdai:
3.3.1. Atsiskaitymas bet kuriame banko skyriuje ar elektronine bankininkyste pagal pateiktus atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitus.
3.3.2. Atsiskaitymas naudojantis paysera.lt sistema bei pastarosios teikiamais mokėjimo būdais.
3.3.3. Atsiskaitymas grynaisiais pinigais atsiimant prekes iš kurjerio ar pa6tomato.
3.3.4. Atsiskaitymas grynaisiais pinigais atsiimant prekes Kauno mieste.
3.3.5. Atsiskaitymas naudojantis Opay.lt sistema bei pastarosios teikiamais mokėjimo būdais.
3.3.6. Atsiskaitymas naudojantis Stripe sistema bei pastarosios teikiamais mokėjimo būdais.
3.3.7. Atsiskaitymas naudojantis Paypal sistema bei pastarosios teikiamais mokėjimo būdais.
3.3.8. Asmuo užsakinėdamas prekes ir pasirinkęs paslaugą “Atsiskaitymas grynaisiais pinigais atsiimant prekes iš kurjerio ar paštomato”, jeigu asmuo nepasiema prekių privalo apmokėti siuntimo ir grąžinimo išlaidas. Jeigu asmuo to nepadarys, bus perduotas per 14 dienų anstoliams išieškoti skolos.

4. PREKIŲ GRĄŽINIMAS
4.1. Norint grąžinti Energyzone.lt elektroninėje parduotuvėje įsigytas prekes reikia žinoti:
4.1.1.Būtina informuoti mus el. paštu info@eneryzone.lt (nurodykite užsakymo numerį, grąžinimo priežastis ir grąžintinų prekių sąrašą) per 7 darbo dienas nuo prekių pristatymo datos.
4.1.2. Kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė (pvz.: pažeista pakuotė ir kt.) arba gavote ne tą produktą, kurį užsakėte, mes įsipareigojame savo lėšomis pasirinktinai pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.
4.1.3. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“, patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217.;
4.1.4. Tinkamos kokybės prekės grąžinamos remiantis LR ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ nustatyta tvarka. Šiuo atveju prekių grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas.
4.2. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:
4.2.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje.
4.2.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta.
4.2.3. Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė).
4.2.4. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta.
4.2.5. Prekės grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas (asmuo kuris grąžina prekę).

5. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
5.1. Mes garantuojame:
5.1.1. Energyzone.lt elektroninėje parduotuvėje Pirkėjo pateiktų asmeninių duomenų (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kt.) saugumą.
5.1.2. Asmeninė informacija bus panaudota tik prekių pirkimo-pardavimo sandoriui atlikti.
5.1.3. Asmeninė informacija nebus perduota tretiesiems asmenims be Jūsų sutikimo.
5.1.4. Jūsų pateikta asmeninė informacija bus panaudota tik pirkimo-pardavimo sandoriui atlikti išskyrus LR įstatymais reglamentuojamus atvejus.
6. PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS
6.1. Pirkėjas, norėdamas įsigyti energyzone.lt elektroninėje parduotuvėje parduodamas prekes, privalo perskaityti pirkimo taisykles ir sąlygas;
6.2. Mokėjimo informacijos skiltyje patvirtinti, kad su taisyklėmis ir sąlygomis susipažino.
7. PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
7.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes energyzone.lt elektroninėje parduotuvėse bei įsipareigoja laikytis šių pirkimo – pardavimo taisyklių.
7.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti energyzone.lt elektroninėje parduotuvėje įsigytų prekių (žiūrėti 4 skyrių).
7.3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai energyzone.lt elektroninės parduotuvės administraciją el. paštu info@www.energyzone.lt.
7.4. Pasikeitus Pirkėjo registracijos formoje pateiktiems duomenims, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
7.5. Jei Pirkėjas prekių pristatymo metu be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Jis privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.
7.6. Pirkėjas, naudodamasis energyzone.lt elektronine parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.
8. PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
8.1. Pirkėjui sąmoningai ar nesąmoningai kenkiant ar mėginant pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ir/arba pažeidžiant savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis energyzon.lt elektronine parduotuve, išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
8.2. Esant nuo Pardavėjo nepriklausomoms aplinkybėms (nenugalima gamtos jėga “force majeure”) ir kitoms svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės prekybos parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
8.3. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
8.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu šiose taisyklėse nurodytomis sąlygomis.
8.5. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.
9. ATSAKOMYBĖ
9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
9.2. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugumą ir perdavimo tretiesiems asmenims atveju po to sekantys trečiųjų šalių veiksmai elektroninėje parduotuvėje, pasinaudojant perduotais duomenimis, tampa Pirkėjo atsakomybe.
9.3. Pirkėjas atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis elektronine parduotuve.
9.4. Jei Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

11. SKYRIUS – KLAIDOS, NETIKSLUMAI IR NUOSTOLIAI

Kartais mūsų svetainėje ar teikiamose paslaugose gali pasitaikyti informacijos su spausdinimo klaidomis, netikslumais, praleista informacija. Taip gali nutikti su produktų aprašymais, kainomis, reklaminėmis akcijomis, pasiūlymais, produktų pristatymo mokesčiais, tranzito trukme ir prekių prieinamumu. Jeigu informacija svetainėje arba mūsų teikiamose paslaugose yra klaidinga, mes pasiliekame teisę pataisyti klaidas, netikslumus ar informacijos praleidimus ir atnaujinti arba pakeisti informaciją svetainėje arba atšaukti užsakymus bet kuriuo metu be išankstinio perspėjimo (įkaitant ir atvejus, kai jūs jau esate pateikę užsakymus).

Mus neprivalome atnaujinti, keisti arba paaiškinti informaciją apie mūsų paslaugas arba apie bet kurį susijusį tinklalapį, įsakitant, bet neapsiribijant, informaciją apie kainodarą, išskyrus tuos atvejus, kai to reikalauja įstatymai. Joks specifinis paslaugų ar susijusių tinklalapių atnaujinimas ar pakeitimas nereiškia, kad buvo pakeista arba atnaujinta visa informacija apie paslaugas arba susiję tinklalapiai.

12. SKYRIUS – DRAUDŽIAMI NAUDOJIMOSI BŪDAI

Be kitų draudimų, išvardintų ankstesniuose Taisyklių ir sąlygų skyriuose, jums draudžiama naudotis šia svetaine arba jos turiniu jeigu: (a) naudojamasi bet kokiai neteisėtai veiklai; (b) įtraukiama kitus asmenis atlikti neteisėtą veiklą; (c) pažeidžiami bet kokie tarptautiniai, federaliniai, valstybiniai įstatymai, taisyklės, teisės aktai, arba vietiniai įstatymai; (d) siekiant pakenkti arba pažeisti mūsų arba kitų asmenų intelektinės nuosavybės teises; (e) priekabiaujama, įžeidinėjama, kenkiama, šmeižiama, žeminama, bauginama arba diskrimuojama dėl lyties, seksualinės orientacijos, religijos, tautybės, rasės, amžiaus, kilmės arba neįgalumo; (f) pateikiama neteisinga arba klaidinga informacija; (g) įkeliama ir platinama kenkėjiška programa, virusai, kodai, kurie pakenktų arba galėtų pakenkti paslaugų teikimo funkcionalumą arba vykdymą, arba pakenktų bet kuriam tinklalapiui ar interneto tinklams; (h) sekama arba renkama informacija apie kitus asmenis; (i) siunčiamas brukalas (angl. Spam), sukčiaujama (angl. Phishing) arba atliekami kiti neteisėti kenkėjiški veiksmai; (j) naudojamasi amoraliu arba nesąžingu tikslu; arba (k) bandoma pralaužti ir pažeisti saugumo funkcijas, siekiant trukdyti paslaugų teikimui, kitų tinklalapių arba interneto tinklų sklandžiam darbui. Mes pasiliekame teisę sustabdyti jūsų naudojimąsi mūsų teikiamomis paslaugomis arba bet kuriais susijusiais tinklalapiais, jeigu įvykdytumėte bent vieną iš išvardintų draudimų.

13. SKYRIUS – PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA; ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Mes negarantuojame ir neteigiame, kad jūsų naudojimasis mūsų paslaugomis bus be nesklandumų, atliktas laiku, saugus arba be klaidų.

Mes negalime užtikrinti, kad mūsų paslaugų naudojimosi rezultatai bus tikslūs ir patikimi.

Jūs sutinkate, kad kartas nuo karto mes galime nustoti teikti paslaugas neapibrėžtam laikotarpiui arba atšaukti mūsų paslaugas bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo.

Jūs aiškiai sutinkate, kad jūsų naudojimasis, arba nesugebėjimas pasinaudoti, mūsų paslaugomis yra jūsų pačių atsakomybė ir rizika. Visos paslaugos ir visi produktai bei aptarnavimo paslaugos, kuriuos gavote naudodamiesi mūsų paslaugomis (išskyrus atvejus, kai mes aiškiai nurodome) yra suteikiami jūsų naudojimui „tokie kokie yra“, be jokio atstovavimo, garantijų ar bet kokių sąlygų, be aiškiai išreikštų arba numanomų garantijų ar prekybinių sąlygų, prekybinės kokybės, tinkamumo konkrečiam tikslui, ilgaamžiškumo, pavadinimo ir nepažeidžiamumo.

Jokiu atveju energyzone.lt vadovai, pareigūnai, darbuotojai, filialai, atstovai, rangovai, mokiniai, tiekėjai, paslaugų teikėjai ar licencijų išdavėjai neatsako už bet kokius sužalojimus, nuostolius, pretenzijas ar bet kokius tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius, bet kokios rūšies nuostolius, įskaitant, bet tuo pačiu be apribojimų, prarastą pelną, prarastas pajamas, santaupas, duomenų praradimą, prekių pakeitimo išlaidas ar panašius nuostolius, nesvarbu, ar jie pagrįsti sutartimi, deliktu (įskaitant aplaidumą), griežta atsakomybe ar atvirkščiai, kurie atsirado naudojantis kuria nors mūsų paslauga ar bet kuriais produktais, įsigytais naudojant paslaugą, ar bet kokiu kitu būdu, susijusiu su jūsų naudojimusi paslauga ar bet kokiu produktu, įskaitant, bet neapsiribojant, klaidingo arba neišsamaus turinio pasitaikymu svetainėje, arba bet kokių nuostalių ar žalos atsiradimu dėl paslaugos ar bet kokio turinio (ar produkto), kuris buvo išsiųstas, perduotas ar kitaip suteiktas per mūsų teikiamą paslaugą, net jei buvo informuota apie šių rizikų galimybę. Kadangi kai kurios valstybės ar jurisdikcijos neleidžia išskirti ar apriboti atsakomybės už pasekminius ar atsitiktinius nuostolius, tokiose valstybėse ar jurisdikcijose, mūsų atsakomybė ribojama tiek, kiek leidžiama pagal įstatymą.

14. SKYRIUS – ŽALOS ATLYGINIMAS

Jūs sutinkate atlyginti nuostolius, ginti ir nekenkti įmonei energyzone.lt  ir mūsų pagrindinei įmonei, dukterinėms įmonėms, filialams, partneriams, pareigūnams, vadovams, agentams, rangovams, licencijų išdavėjams, paslaugų teikėjams, subrangovams, tiekėjams, mokiniams ir darbuotojams, apsaugotiems nuo bet kokių kaltinimų ir reikalavimų, įskaitant pagrįstus mokesčius už advokatus, kuriuos pateikė bet kuri trečioji šalis dėl šių Taisyklių ir sąlygų sulaužymo arba dėl dokumentų, įrodančių, kad jūs pažeidėt įstatymus arba trečios šalies teises.

15. SKYRIUS – TAISYKLIŲ IR SĄLYGŲ KEITIMAS

Šiame puslapyje jūs bet kuriuo metu galite peržiūrėti naujausią Taisyklių ir sąlygų versiją.

Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra atnaujinti, keisti ar panaikinti bet kurią šių Taisyklių ir sąlygų dalį paskelbdami atnaujinimus ir pakeitimus mūsų svetainėje. Jūsų atsakomybė yra reguliariai tikrinti mūsų svetainę dėl pakeitimų. Jūsų tolesnis naudojimasis mūsų svetaine ar paslaugomis po atnaujintų Taisyklių ir sąlygų paskelbimo reiškia, kad jūs sutinkate su šiais pakeitimais.

16. SKYRIUS – NUOLAIDŲ KUPONAI

Reklaminiai nuolaidų kuponai, skelbiami socialiniuose tinkluose, tokiuose kaip Facebook ar Instagram, yra dalis mūsų reklaminės kampanijos. Jų taip pat galima rasti socialinės medijos „influencerių“ įrašuose ir puslapiuose, su kuriais mes bendradarbiaujame.

Norėdami panaudoti nuolaidos kuponą, jūs turėtumėte jį įrašyti į nuolaidų laukelį, esantį pirkimo puslapyje ir jums priklausanti nuolaida bus pritaikyta automatiškai galutinei pirkinio sumai.

Jeigu jūs neįvesite nuolaidos kupono kodo pirkimo metu, kaip nurodyta, nuolaida pirkiniui nebus pritaikyta. Vitamins.lt el.parduotuvėje negalime pritaikyti nuolaidų kodų po pirkinio patvirtinimo.

Nuolaidų kuponai galioja tik pirkimo metu nenukainotoms prekėms. Jūs galite pritaikyti nuolaidų kodą prekių krepšeliui, kuriame yra ir nukainotų ir nenukainotų prekių – tokiu atveju nuolaida bus pritaikyta tik nenukainotoms prekėms.

Kiekvienas nuolaidų kuponas gali būti panaudotas tik vieną kartą, nebent yra nurodyta kitaip. Tik vienas nuolaidų kuponas gali būti panaudotas pirkimo metu ir negali būti pridėtas prie kitų pasiūlymų su nuolaidų kodais.

Mes pasiliekame teisę nutraukti nuolaidų kuponų galiojimą be jokio išankstinio perspėjimo.

17. SKYRIUS – KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Visi klausimai apie Taisykles ir sąlygas turėtų būti siunčiami adresu energyfits.lt@gmail.com

18. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti arba papildyti šias Taisykles.

Fallow us
Prisijungti
Create an account

Password Recovery

Pamiršote slaptažodį? Įveskite vartotojo vardą arba el.pašto adresą. Į el.pašto dėžutę gausite nuorodą naujam slaptažodžiui susikurti.

UP

KREPŠELIS 0

NESENAI PERŽIŪRĖTA 0